FUNGICIDAS

Composición: 

Azosystrobin 20% + Tebuconazole 12% SC 

 

Composición:

Fosetil de aluminio 80% WG

Composición

Carbendazim 25% - Tebuconazole 12,5% SC 

Composición

Clorotalonil 72% SC 

Composición

Carbendazim 50% SC 

Composición

Mancozeb 80% WP

Composición

Tebuconazole 25% SC 

Composición

Tebuconazole 43% SC

1